Keväällä ja kesällä 2020 alkoivat seuraavat projektit

1. Enics
2. Refair
3. Aiforsite
4. Little Garden
5. Climbstation
6. Loval
7. Etteplan
8. Hullu Kimalainen
9. Fleetlogis
10. Uudenmaan ruoka
11. Fin-Chinagate

Syksyllä 2020 käynnistyivät seuraavat 8 casea. Nämä myös jatkuvat myös keväällä 2021.

12. Laivakone
13. Fonecta
14. Insta ja Ilmatieteen laitos
15. Assemblin ja Ilmatieteen laitos
16. Silmusalaatti
17. Mevea
18. Hioma-aine
19. Muuntosähkö

Keväällä 2021 alkavat projektit

  1. 360Mediatalo
  2. Sime
  3. Vedia
  4. VimAI
  5. Energia Talteen Smart Technology
  6. Vantaan Energia

Digi-Salama -hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotit, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin-teknologia, Tekoäly ja koneoppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck.

Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta. Projektien toimialoja ovat logistiikka, elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Jokaisen viiden teeman osalta tehdään toimialakohtaisesti viisi projektia. Projektien kimpussa tulee ‘touhuamaan’ noin 200 muutosagenttia, asiantuntijaa ja opiskelijaa.

Projektit ovat kestoltaan 1-6 kuukautta. Yksi projekti pitää sisällään 100 tuntia teemavastaavan työtä, 300 tuntia projektiassistentin työtä ja yhden innovaatioprojektin (3-4 opiskelijaa, 400-500 h). Saatujen tulosten perusteella hankkeen toimijat arvioivat yhdessä kunkin pk-yrityksen kanssa, onko kyseinen projekti elinkelpoinen ja skaalattavissa kannattavaksi toiminnaksi.