Project Description

Mythware kuva
  • Tähän kivaa tietoa projektista

  • Tähän toinen mielenkiintoinen fakta

  • Jotain muuta erikoista

Fin-Chinagate-yrityksen visiona on tuoda suomalaista teknologiaa esille Kiinassa, sekä luoda alusta kansainväliselle kommunikaatiolle Kiinan ja Suomen välille nykyteknologioita hyödyntäen. Fin-Chinagate uskoo, että uusien teknologioiden käyttö on uusi askel kohti maiden välistä yhteistyötä, erityisesti yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. 

Digi-Salama-hanke testaa yhdessä yrityksen kanssa kommunikointi- ja etäopiskelualustaa Kiinan ja Suomen välillä, käyttäen Kiinalaista MYthware järjestelmää sekä Fin-Chinagaten smart system -konseptia, joka sisältää simultaanitulkkauksen, eli kääntää englannin kiinaksi ja kiinan englanniksi “livelähetyksessä”. 

Osana projektia Digi-Salama etsii myös jatkoa varten halukkaita yhteistyökumppaneita konseptin jatkotestaamista varten. 

 

Fin-Chinagate 

Fin-Chinagate on Vantaalla sijaitseva konsulttiyritys, joka on toiminut jo 10 vuotta. He ovat toimineet mm. Rovaniemen matkailun edistämisen parissa. Yrityksen päämääränä on edistää suomalaista teknologiaa Kiinassa ja luoda alustan kansainväliselle keskustelulle teknologian avulla sekä edistää koulutusvientiä ja korkean teknologian yritysten Suomi-Kiina yhteistyötä eri muodissa 

Yrityksen alkutilanne projektille ja tavoitteet? 

Fin-Chinagate-yrityksen visiona on tuoda suomalaista teknologiaa esille Kiinassa, sekä luoda alusta kansainväliselle kommunikaatiolle Kiinan ja Suomen välille nykyteknologioita hyödyntäen. Fin-Chinagate uskoo, että uusien teknologioiden käyttö on uusi askel kohti maiden välistä yhteistyötä, erityisesti yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. 

Digi-Salama-hanke testaa yhdessä yrityksen kanssa kommunikointi- ja etäopiskelualustaa Kiinan ja Suomen välillä, käyttäen Kiinalaista MYthware järjestelmää sekä Fin-Chinagaten smart system -konseptia, joka sisältää simultaanitulkkauksen, eli kääntää englannin kiinaksi ja kiinan englanniksi “livelähetyksessä”. 

Digi-Salama projektissa oli tarkoitus testata käytännössä kiinalaisen Mythware ohjelmiston soveltuvuutta etäopetukseen ja kommunikointiin Suomen ja Kiinan välillä. Mythware-laitteisto on simultaanitulkkaus laitteisto, joka on heidän kärkituotteensa. Mythware-etälaitteistossa on tekoälyominaisuus. Se toimii tällä hetkellä englannista kiinaksi ja toisin päin. Kääntäjä ei vielä täysin valmis ja vaatii jatkokehitystä. 

  1. Tarkoituksena oli luoda fyysinen tila tapaamisille  
  1. Testata ympäristöä yhteistyössä kiinalaisen yliopiston kanssa 
  1. Testata AI- käännösohjelmistoa ja analysoida dataa. 

GDPR asetukset asettivat haasteita edistykselle 

Kesäkuussa 2020 aloitti harjoittelija Fin-Chinagate projektin parissa. Hän teki laajan selvitystyön projektin suhteen ja SWOT analyysin, joka paljasti merkittävän uhan projektin edistymiselle. Tämä oli EU:n säädös GDPR, jonka tarkoitus on suojella yksilön tietosuojaa. Mythware ohjelmisto käsittelee ääntä, kuvaa ja kirjoitettua tietoa, jotka ovat yksilönsuojan piirissä.  

GDPR asetusten mukaan toimiminen olisi tärkeintä käyttöluvan saamiseksi Metropoliassa ja Suomessa. Mythware palvelimet ovat Kiinassa, minkä vuoksi dataa olisi vaikea valvoa. Fin-Chinagaten tulisi siirtää palvelin Eurooppaan, tai hankkia kirjallinen lupa jokaiselta testikäyttäjältä. Tietosuojailmoituksen teko olisi yksi tärkeimmistä tehtävistä kohti Mythwaren käytön mahdollistamista Euroopassa. Tähän tarjottiin Digi-Salama -hankkeen rahoitusta ja konsulttiyrityksen apua. Tähän Fin-Chinagate ei tässä vaiheessa halunnut tarttua. 

Kesällä harjoittelija tutustui laitteen käyttöönottoon, laati siihen ohjeet ja aloitti myös testitapahtumien valmistelun. Hän otti yhteyttä kiinalaisiin yliopistoihin, sillä yhteinen opetuskurssi ja yrityskonferenssi olisi upea päämääränä. Kiinasta ei löytynyt yliopistokumppania testaamaan laitteistoa, sillä loma-aikojen vuoksi aikataulu ei osunut kohdalle. Fin-Chinagate löysi kuitenkin kiinnostusta yritysten osalta.  

Etäkonferensseista testejä 

Harjoittelija tutustui etäkonferenssilaitteisto, jonka mukana käännöslaite. Laite kehittyvä ja hyvä, sillä se tuo paljon lisää Teamsiin. Se on myös laajasti käytössä Kiinassa eri kouluissa. Laite ei saanut GDPR käyttöönotto hyväksyntää Metropoliassa, sillä yrityksen pitäisi laittaa GDPR-asiat kuntoon. 

Loppukesästä ja alkusyksystä jatkettiin innovaatioprojektina. Kaksi liiketalouden opiskelijaa jatkoi harjoittelijan tekemän käyttöohjeen mukaisesti laitteiston ja ohjeiden testaamista ja testikonferenssin järjestämisen. Yritykselle tarjottiin GDPR sisältöön apua ja yritys linkattiin konsulttiyritys EduExcellencen kanssa. 

Liiketalouden harjoittelija sai valmisteltua testikonferenssin laitevalmistajan kanssa, joka perustui tekniseen tukeen ja yleisesti teknisiin asioihin. Erillinen testikonferenssiin oli kutsuttu muutamia yrityksiä. Päätettiin jättää pitämättä koronan takia. Järjestettiin 2-3 etätapaamista, joissa testattiin englanti-kiina tekoälykääntäjä Mythware yrityksen kanssa syy-lokakuussa 2020. Testitapahtumat olivat pääasiassa teknisen tuen tapaamisia. Laite pyrki kääntämään puhuttua kieltä englantia kiinaksi. Puhutut lauseet näkyivät kirjoitettuna ruudulla. 

Salamaprojekti paljasti kriteerit hankkeen edistymiselle 

Laite saatiin testattua ja saatiin käyttökuntoon. Yritys sai selville, mitä GDPR tarkoittaa ja vaatii laitteenkäyttöönoton kannalta. Saatiin selville, mitä laitteiston käyttäminen vaatii Euroopassa ja mikä on GDPR:n vaikutus laitteiston käyttöönottoon ja myyntilupiin Euroopassa. GDPR:n vaikutus EU:n ulkopuoliselle toimijalle selvitettiin. 

Laitteen käyttöä opeteltiin ja saatiin valmistettua laitteistolle käyttöohjeet.