Project Description

noutovaraston 3D-malli
  • Tavoitteena ympärivuorokautinen, miehittämätön noutovarasto

  • Hyödynnetään robotiikka ja RFID-teknologia

  • Lopputuloksena digital twin ja simulointi varaston toiminnasta

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa ympärivuorokautinen noutovarasto kylmälaitteita toimittavalle Refair Oy:lle. Noutovarastossa on tarkoitus hyödyntää robotiikkaa, esimerkiksi UGV (unmanned ground vehicle) -robotteja, sekä RFID-teknologiaa. Varaston tulisi olla miehittämätön, turvallinen, asiakkaille helppokäyttöinen ja toteutettavissa. Digi-Salaman aikataulujen puitteissa varastosta luodaan digital twin -malli eli digitaalinen kaksonen, jonka avulla noutovaraston toimintaa simuloidaan.

Opiskelijat aloittivat projektin ideoimalla ja luomalla mahdollisimman monia erilaisia konsepteja noutovaraston toiminnalle. Ideoista tehdään virtuaalimallit, joista valitaan ja muokataan Refairin tarpeisiin ja vaatimuksiin paras vaihtoehto ottaen huomioon myös kilpailijoiden vastaava toiminta. Lopullisesta ideasta tehdyllä Digital twin-mallilla simuloidaan valmiin noutovaraston toiminta ja mahdollisuuksien mukaan projektiryhmä aloittaa myös valmistelun valitulle konseptille asiakasyrityksen tiloihin.