Project Description

loval
  • Tavoitteena automatisoida sisälogistiikkaa

  • Hyödynnetään UGV-teknologiaa

  • Lopputuloksena demonstraatio ja selvitys ugv-robotin käytöstä

Projektin tavoitteena on automatisoida ja demonstroida autonomista robotiikkaa sisälogistiikassa. Loval Oy on lämmityskomponenttien valmistaja. Yhtiö on aloittanut automatisoimaan tuotantoaan ja on kiinnostunut UGV-teknologian tuomista mahdollisuuksista.

Tällä hetkellä ihmiset kuljettavat materiaaleja ja osia varastosta työpisteille sekä työpisteiltä toisille työpisteille. UGV-robotit pystyvät hoitamaan materiaalien ja osien liikuttelun ja siten vapauttavat ihmiset muihin tuotannon tehtäviin.

Opiskelijat ovat kartoittaneet yrityksen tarpeet ja valinneet käytettäväksi UGV-robotiksi MIR100:n. Projektin lopputuloksena on demonstraatio UGV-robotin käytöstä Lovalin tarpeisiin sisälögistiikassa ja selvitys MIR100 robotin ominaisuuksista, toiminnoista, vaatimuksista ja käyttömahdollisuuksista.