Project Description

  • Projektin tavoitteena on polttoainesäiliön ja säiliöautojen telematiikka

  • Toisena tavoitteena datan automaatinen kerääminen ja välittäminen

Fleetlogis Oy toteuttaa kokonaisratkaisuja logistiikan tietojärjestelmiksi teollisuuteen, keskusliikkeisiin, kuljetusoperaattoreille ja -liikkeille.

Projektin ensimmäisessä osassa opiskelijat rakensivat mittaussalkun, joka mittaa lämpötilaa, kosteutta, ja eri kaasujen (muun muassa vedyn ja hiilidioksidin) pitoisuuksia ilmasta. Mittaussalkkuun tehtiin kaksi reikäätuulettimille, toinen tuulettimista tuo salkkuun ilmaa antureiden analysoitavaksi ja toinen työntää ilmaa ulos. Antureille ilmaa tuova tuuletin pyörii nopeammin kuin ilmaa ulostyöntävä tuuletin, jotta salkkuun saadaan positiivinen ilmanpaine. Mittaussalkku lähettää dataa Fleetlogis Oy:n käyttämälle palvelimelle sim-kortin avulla.

Projektin toinen vaihe keskittyy säiliöautojen telematiikkaan: polttoainesäiliön pinnan tason mittaamiseen ja datan välittäminen automaattisesti.