Yhtenä hankkeen tavoitteena on luoda ARI (Automation, Robotics and Industry) -osaamiskeskittymä, jossa opittuja asioita jalostetaan entisestään ja huolehditaan, että verkoston jäsenet hyötyvät siitä vahvasti. ARI on 30-40 robotiikka- ja automaatioalan yrityksen, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin muodostama osaamiskeskittymä.

ARI:n tehtävänä on edistää teollisuuden modernisaatiota, kartoittaa kumppaneita, markkinoida alueen robotiikkaosaamista sekä toteuttaa hankkeita. ARI jatkuu itse Digi-Salama hankkeen päättymisen jälkeen. Tuloksena syntyy yrityksille ymmärrys uusien teknologioiden mahdollisuuksista, koska osaamiskeskittymä kerää ja jakaa tietoa sekä osaamista konkreettisista tavoista ottaa uusia teknologioita käyttöön yrityksissä. ARI:sta muodostuu siis tiivis osaamiskeskittymäverkosto, jossa Vantaan kärkiklusteriohjelman teemojen mukaisesti toteutetaan yritysten kanssa konkreettisia uusien teknologioiden hyödyntämisprojekteja.

Osana ARI-verkostoa Digi-Salama osallistuu moniin erilaisiin tapahtumiin.