Project Description

Törmäyksen visualisointi
  • Markkinatutkimus projekti

Yritys 

Mevean tuotteena on Digital Twin eli virtuaalinen kaksonen. Virtuaaliselle kaksoselle on niin monta määritelmää kuin on käyttäjääkin, mutta lyhykäisyydessään on kyse oikean maailman laitteen/tapahtuman tai esimerkiksi ympäristön virtuaalisesta kopiosta (simulaatio). Markkinatutkimuksessa on tavoitteena keskittyä nimenomaan virtuaalisen kaksosen markkinapotentiaaliin. Mevealla on pääasiallisesti kolme myyntisegmenttiä, jotka ovat: 

  • Laite- ja komponenttivalmistajat  
  • Satamat (satama työntekijöiden koulutus)  
  • Koulutuslaitokset  

Mevean asettamat päämäärät 

Markkinatutkimusta myös toivottiin selvittämään OEM (original equipment manufacturer) valmistajien tarvetta Digital Twinille esimerkiksi tuotevalmistuksessa, sekä tuotekehityksessä. Mevea halusi käyttää tutkimuksemme tuloksia heidän oman päätöksentekonsa tueksi. Vuoden 2020 tietojen käyttämistä tutkimuksessamme vältettiin, sillä Mevea koronan vaikutuksia ei haluttu huomioida tutkimuksessa. 

Työ vaati rajauksia ja tarkennuksia 

Tehtäväksemme projektissa lopulta tarkentui raskaankaluston markkinatutkimus. Nämä kuusi mainittua segmenttiä olivat: maatalouskoneiden valmistajat, rakennuskoneiden valmistajat, metsäkoneiden valmistajat, materiaalinkäsittelykoneiden ja nostureiden valmistajat, kaivoskoneiden valmistajat ja komponenttien valmistajat. Tutkimuksessa meidän tuli myös tunnistaa segmenteistä megatrendejä. 

Näistä suurimmista toimijoista oli selvitettävä niiden liikevaihdot, emoyritykset, emoyhtiöiden liikevaihdot, tutkimustyöhön käytettävät prosentit liikevaihdosta, sekä muita merkittäviä huomioita. Mevea haluaisi asiakkaikseen raskaankaluston valmistajien isoimpia toimijoita sekä ymmärtää noilta segmenteiltä megatrendejä ja näin arvioida oman tuotteensa käyttökelpoisuutta ja mukautuvuutta näihin trendeihin.  

Tietoa kerättiin systemaattisesti segmentti kerrallaan, koska usein saman alan toimijoiden vuosikertomuksista selvisi myös paljon tietoa kilpailijoiden sekä markkinoiden tilanteesta. 

Markkinatutkimuksen tulokset 

Megatrendejä listattaessa huomasimme joidenkin megatrendien koskettavan monia eri segmenttejä, joten emme tuoneet samaa megatrendiä jokaisessa segmentissä välttämättä erikseen esille. Esimerkkinä tämänkaltaisesta megatrendistä oli ympäristöystävällisyys, joka kuitenkin ehkä selkeimmin tuli esille nimenomaan raskaiden maatalouskoneiden valmistajien segmentissä. 

Megatrendi, joka tuli tämän segmentin yrityksiä tutkiessa esille oli myös telematiikan avulla tapahtuva koneiden seuranta ja hallinta, eli koneet tuottavat paljon tietoa, jota voidaan analysoida ja käyttää hyväksi. Kyseessä on siis eräänlainen järjestelmä, jonka avulla koneet ilmoittavat esimerkiksi niissä olevista vioista tai mahdollisista ongelmista. 

Lisäprojektina Unityn avulla visualisoitiin törmäyksiä 

Saimme tehtävänannoksi luoda Unity työkalut ja menetelmät törmäyksien visualisointiin ja niihin liittyvien komponenttien hallitsemiseen. Työkalulla voidaan enabloida ja disabloida Meveanoman törmäysjärjestelmän tarvitsevia komponentteja ja peliobjekteja, muuttaa törmäyksienvisualisoinnin asetuksia ja muokata Mevean CollisionDetector-luokan ohitettujen collidereiden taulukkoa.  

Luotiin menetelmä törmäyksien visualisoitiin Unity editorissa. Menetelmä luotiin myös sen ulkopuolella sekä lokityökalun jo tapahtuneiden törmäyksien tarkasteluun. Tutkittiin useita eri tapoja visualisoinnin toteuttamiseen lopulta tein kaksi visualisointi toteutusta, ensin käyttäen Unityn Gizmo ja sitten asiakkaan toiveiden perusteella tehtiin sama käyttäen peliobjekteja.