Project Description

  • Tavoitteena kiipeilykokemuksen parantaminen

  • Hyödynnetän AR-teknologiaa

  • Lopputuloksena konsepteja ja demo lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä

Climbstation  

Suomalainen Joyride Games Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi elektronisesti ohjattuja patentoituja ClimbStation-kiipeilyseiniä. Pieneen tilaan mahtuva, liikuteltava, ylös- tai alaspäin rullaava kiipeilyseinä sopii ympärivuotiseen lajiharjoitteluun sekä hauskanpitoon! Laitteita tehdään muutamia kymmeniä vuodessa. Osat kuljetetaan kohteeseen ja rakennetaan käyttökohteessa.  Laitteet yhä yksilöitä, sillä niitä kehitetään jatkuvasti. Kyseessä on pienyritys, jossa ei ole resursseja nopeaan kehitystyöhön. 

Climbstation kiipeilyseiniin uusia ominaisuuksia 

Digi-Salama -hankkeessa Climbstation yritykselle tuotettiin useampi pieni projekti, joissa monialaisesti tutkittiin miten kiipeilylaitetta voitaisiin teknisesti kehittää ja lisätä uusia ominaisuuksia sekä markkinointia täsmentää uuteen laitteeseen.  lisättyä todellisuutta voitaisiin hyödyntää laitteistossa ja suunnitella mobiilikäyttöliittymä. Selvitettiin mahdollisuuksia yhdistää ulkoiset kamerat ja projektorit, joilla projisoitaisiin pelillisiä elementtejä, esimerkiksi esteitä tai kerättäviä kohteita, heijastettaisiin kiipeilyseinään väisteltäviä elementtiä. Jatkona tutkittiin mobiiliapin käyttöä, johon voitaisiin tallentaa suoritus ja seurata kehittymistä. Puheohjauksen todettiin olevan potentiaalinen, mutta konkreettisen laitteen ohjaamista äänellä, ei päästy testaamaan. 

Yksi osa projektia oli selvittää miten laitteen massaa voitaisiin keventää, jotta kuljetus helpottuisi ja kulut laskisivat sekä kokoonpanon osuutta voitaisiin tehostaa visuaalisten kokoonpano-ohjeiden avulla. CAT-mallien pohjalta tuotekehitysprojektin tavoitteena olivat kehittää parempi ja edullisempi tukirakenne kiipeilyseinän karamoottorille, joka huomioisi USA:n standardin mukaiset piirustukset. Tehtiin  lujuuslaskentaa ja turvallisuusanalyysi, kaksi erillistä asennusvideota, sekä vetopyörän ja alumiinisen profiilin analyysit. 

Lopputuloksena

Climbstation projektissa onnistuttiin konkreettisesti auttaa nykyisen tuotteen kehittämisessä ja uuden tuotteen alkuvaiheen tuotekehityksessä. Saatiin aikaiseksi ohjevideot ja tehtiin myös markkinointisuunnitelma uudelle tuotteelle. Opiskelijat huomasivat, että useassa asiassa huomasi vasta tehdessä, ettei toteutus oli niin helppo toteuttaa kuin ideatasolla tuntui.  Joyride Gamesin tj Kaarle Vanamo  kehottaa osallistumaan vastaaviin hankkeisiin, sillä näin yritykset saavat ”uutta visiota ja verta” hyötykäyttöön.”  

Yhteistyötä jatketaan Big-Flash –hankkeessa mm. rakentamalla pysyvä testilaite Myyrmäen kampukselle.