Project Description

  • Tavoitteena kiipeilykokemuksen parantaminen

  • Hyödynnetän AR-teknologiaa

  • Lopputuloksena konsepteja ja demo lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä

Projektin tavoitteena on hyödyntää AR-teknologiaa sisäkiipeilylaitteessa. Joyride Games Oy:n Climbstation-kiipeilyseinät ovat pieneen tilaan mahtuvia, liikuteltavia, liukuhihnatekniikalla ylös- ja alaspäin rullaavia kiipeilyseiniä. Toisin kuin perinteiset kiipeilyseinät, Climbstation tarvitsee vain vähän tilaa eikä vaadi erityisiä turvavaljaita, köysiä, korkeaa tilaa tai kiipeilyohjaajaa.

Laitteita tehdään muutamia kymmeniä vuodessa. Osat kuljetetaan kohteeseen ja rakennetaan käyttökohteessa. Ajatuksena oli myös kansainvälistyminen. Laitteet yhä yksilöitä, sillä niitä kehitetään jatkuvasti. Yhden miehen firma, jolla itsellään ei siten ole resursseja nopeaan kehitystyöhön. 

Pystyttiin konkreettisesti auttamaan nykyisen tuotteen kehittämisessä ja uuden tuotteen alkuvaiheen tuotekehityksessä. 

Tutkittiin miten lisättyä todellisuutta voitaisiin hyödyntää laitteistossa ja suunnitella mobiilikäyttöliittymä. Tuotti paljon ideoita, kuten erilaisia maailmoja, objektien väistelyä. Puheohjaus todettiin potentiaalisimmaksi vaihtoehdoksi. Ulkoiset kamerat ja projektorit, joilla projisoitaisiin pelillisiä elementtejä, esimerkiksi esteitä tai kerättäviä kohteita, heijastettaisiin kiipeilyseinään väisteltäviä elementtiä. Voit tallentaa suorituksesi ja seurata kehittymistä. 

Tuotetta kehitettiin myös konkreettisesti. Projektin tavoitteet olivat kehittää parempi/edullisempi tukirakenne kiipeilyseinän karamoottorille, USA:n standardin mukaiset piirustukset, lujuuslaskennat, turvallisuusanalyysi, kaksi erillistä asennusvideota, sekä vetopyörän ja alumiinisen profiilin analyysit. Selvitettiin keinoja, joilla voitiin laitteen massa keventää, jotta kuljetus helpottuisi ja kulut laskisivat sekä simulaatiomallin avulla kallistusmekanismin rasitusten laskettiin. 

Bonuksena asiakkaalle syntyi uuden käyttöliittymän luonnos sekä myös itse kiipeilyseinän konseptia kehitettiin.