Project Description

  • Tavoitteena työmaiden etenemisen seuranta etäohjattavalla laitteella

  • Hyödynnetään uav-teknologiaa

  • Lopputuloksena konsepti dronejen käytöstä ja laitesuositus

AIforsite tarjoaa teknologiaratkaisuja työmaiden digitalisoimiseksi.Yrityksellä on digital twin pohjainen järjestelmä, johon voidaan syöttää kuvadataa ja seurata rakennusprojektien etenemistä. Tällä hetkellä yritys käyttää droneja ulkotiloissa, mutta sisätiloissa on vielä käytössä kypäräkamerat. Projektin tavoitteena on suunnitella, kuinka sisätilojen kuvaus voidaan suorittaa etäohjattavalla laitteella.

Projektin aluksi opiskelijat selvittivät eri etäohjattavien laitteiden mahdollisuuksia ja päätyivät droneen. Eri dronejen välillä tehdään vielä vertailua mm. lento-ominaisuuksista, hyötykuorman kannosta ja akun kestosta. Droneille suunnitellaan projektin aikana esimerkiksi etäohjaus ja induktiolataus sekä tutkitaan parvilennätyksen mahdollisuutta. Parvilennätyksessä avulla useampi drone työskentelee ikäänkuin yhtenä yksikkönä, esimerkiksi tutkien rakennuksen tiettyä kerrosta yhdessä, kommunikoiden keskenään ja raportoiden löydöksistään järjestelmään.