Project Description

Peli hullu Kimalainen
  • Tavoitteena luoda maailmasimulaattori virtuaalisen roolipelaamisen tueksi.

  • Käytetään Unity-pelimoottoria.

  • Sosiaalinen pelaaminen tarjoaa pelaajilleen tärkeitä työelämässä hyödynnettäviä taitoja

Hullu Kimalainen  

Hullu Kimalainen on konsulttiyhtiö, joka sparraamme yrityksiä, valmennamme ryhmiä ja toteutamme pelisessioita. Hullun Kimalaisen Bookplaying-projektin tarkoituksena on tuoda esille roolipelaamisen hyödyt luovan ratkaisukyvyn edistämisessä. Asiakkaat voivat varata pelisession, jota vetää Game Master. Pelisessioita voidaan vetää esimerkiksi yrityksille, tai vaikkapa kaveriporukalle, ja pelimaailmana voi toimia melkein mikä vain. Tarkoituksena on kuitenkin oppia käyttämään erilaisia ratkaisuja ongelmien päihittämiseksi. Alustana toimii virtuaalinen pelipöytä Roll20. 

Game master on pelin ohjaaja! 

Digi-Salaman puitteissa opiskelijat pääsevät luomaan Bookplaying-projektille Unity-pelimoottorilla ns. maailmasimulaattoria, jonka tarkoituksena on helpottaa Game Masterin työtä. Ulkopuolinen map-generaattori luo kartan, jota simulaattori käyttää pohjanaan. Simulaattori luo kartalle erilaisia elementtejä, esim. vihollisia, tapahtumia tai tilanteita, käyttäen Game Masterin antamia parametrejä. Tämän jälkeen simulaattori pyörittää maailmaa, eli esim. liikuttaa vihollisia, tai pistää tapahtumia pyörimään tietyn ajan jälkeen. Simulaattorin on tarkoitus olla suuntaa antava työkalu, jonka avulla Game Master pääsee ideoimaan tarinoita, ja pitää kirjaa siitä, mitä pelaajat ovat tehneet ja mitä pelimaailmassa tapahtuu. 

Projekti toteutettiin ketterien menetelmien avulla. Kokeiltiin ja jos jokin ei toiminut, se korjattiin. Pelattiin paljon, havainnoimalla ja palautteen myötä saatiin tulokset. Hullu Kimalainen projektin haasteena oli liiallinen määrä kommunikointialustoja sekä kommunikoinnin vähäisyys. Projekti alkoi liian hitaasti, jolloin itse tekemiselle jäi vähemmän aikaa. Tämä kokemus otettiin opiksi ja jatkohankkeessa Big-Flash tehdään laajemmat määrittely ja selvitystyöt ennen opiskelijaosuutta. Osa opiskelijoista oppi uuden ohjelmointikielen PHP:n ja lisäksi uutta oli heille tuotesuunnittelu, kun pääsi miettimään alusta alkaen, miksi tätä tehdään ja mistä lähtökohdista. 

Kyselylomakkeiden avulla selvitettiin ihmisten näkemyksiä, mielipiteitä sekä kartoittamaan, kuinka avoimesti kyselyyn vastanneet suhtautuvat ajatukseen sosiaalisesta pelaamisesta osana yrityksen tiiminrakennusta.  Lomakkeiden avulla saamme kerättyä tuoretta analysointimateriaalia monipuolisesti eri alojen ammattilasilta. Lopulta onnistuimme keräämään 31 vastausta, joiden pohjalta analysoimme sosiaalisen pelaamisen hyödyntämistä tiiminrakennuksessa sekä sen markkinapotentiaalia. 

Sosiaalista pelaamista on tässä innovaatioprojektissa kehitetty niin, että se tarjoaisi pelaajilleen tärkeitä työelämässä hyödynnettäviä taitoja. Yksi näistä taidoista on työelämässä tänä päivänä tunnistetut niin kutsutut pehmeät taidot. Kommunikaatiotaidot nousevat pehmeistä taidoista usein ensimmäisten joukossa esille, joten yhteistyö- ja vuoro-vaikutustaitoja pidetään selvästi arvokkaina ja hyvän työntekijän ominaisuuksina. on perusteltua todeta, että potentiaalisilla asiakkailla on olemassa asiakastarve, johon sosiaalinen pelaaminen voisi tarjota työkalun. 

Tiimityö oli intensiivistä ja hyvin hallittua. 

Projektissa saavutettiin suurin osa tavoitteista. Tärkeimmät ominaisuudet saatiin tehtyä ja sen lisäksi vähän lisäominaisuuksia. Toteutettiin myös simulaatioprototyyppi, jota testattiin myös hankkeen henkilökunnan kesken mieleenpainuvassa pelituokiossa.  

Todettiin tuotteen potentiaalin olevan merkittävä ja löydettiin sosiaalinen puoli pelistä. Liiketalouden osuudessa tehtiin markkina-analyysi sekä analysoitiin pelin lanseerausta. Opittiin myös käyttömahdollisuuksista koulutuksessa ja tiimin rakennuksessa sekä miten tärkeä simulaattori on. Tämän avulla voidaan parantaa vuorovaikutuksen laatua, lisää psykologista turvallisuutta ja kehittää luovaa ratkaisukykyä yksilön ja ryhmän tasolla. ​ 

Projektin tulosten perusteella tehtiin investointi, sillä jatkamisen todettiin olevan kannattavaa. Paulus Mikkola Hullusta Kimalaisesta kiittää yhteistyöstä.  Työn jälki oli laadukasta ja asiakas on erittäin tyytyväinen.