Project Description

3D-malli cobotista testausasemalla
  • Tavoitteena testausaseman automatisointi.

  • Hyödynnetään cobotiikkaa.

  • Lopputuloksena valmis simulaatiomalli uudesta testausasemasta.

Projektin tavoitteena on automatisoida tällä hetkellä manuaalisesti toimiva piirilevyjen testausasema yhteistyörobotin eli cobotin(collaborative robot) avulla Enics Finland Oy:n tehtaalle. Yritys toimii mm. elektroniikan sopimusvalmistajana.

Opiskelijat suunnittelevat testausaseman pohjakartan robotille sopivaksi. Automatisointi tehdään ensin simulaationa 3D-mallinnuksella, minkä jälkeen toiminta prototypoidaan käytännössä.