Project Description

vediafi_ ajoneuvokuva
  • Yritys ja opiskelijat toimivat tiiminä

  • Monialainen kokemus ja osaaminen näkyi lopputuloksessa

  • Ketterä ja tehokas tyyli toteuttaa ja saada konkreettisia tuloksia

Vediafi Oy on Suomalainen yritys, jonka myymät ja kehittämät ratkaisut tehostavat logistiikkaa ja tekevät siitä ympäristöystävällisempää. Ratkaisuissa yhdistyy laaja osaaminen mobiili-, paikannus-, IoT- ja datapohjaisista palveluista. Ratkaisuja myydään Vedia CaaS (lisäarvopalvelut logistiikkapalvelutarjoajille, kunnille ja rahdinantajille) ja Vedia Claus (kivijalka- ja verkkokaupan kotiinkuljetuspalvelut) brändien alla. 

Työkalu päästörajoitusten hallintaan 

Projekti on osa Vedian laajempaa Clean Vehicle Wizard -nimistä verkkopohjaisen työkalun kehitysprojektia, joka on aloitettu kaksi vuotta sitten. Tässä on ollut monia yhteistyökumppaneita mukana kuten kuntaliitto. Tämän projektin käynnistäjänä on ollut tiukentuneet EU direktiivit, jotka pakottavat huomioimaan päästöt tarkemmin ja ajoneuvoluokka kohtaisesti. Koko ajoneuvolaivueen on kokonaisuudessa oltava päästörajoitusten mukainen. 

Tavoitteena oli määritellä CVW-työkaluun luotavien ajoneuvojen digitaalisten kaksosten sisältämät tekniset tiedot, erilaiset varustetiedot sekä käytön aikaiset seurattavat metatiedot. Tiedot tuli luokitella direktiivin vaikutuksen alaisiin soveltamisaloihin sekä ajoneuvoluokkiin. 

Projekti keskittyi hyödynnettävän datan löytämiseen ja koodi digitaalisen kaksosen luomiseen 

Digitaalinen kaksonen on täydellinen kopio oikeasta ajoneuvosta. Tässä työssä keskityttiin määrittelemään olennaiset tiedot, joilla voidaan luoda lisäarvoa. Työ rajoitettiin ajoneuvokaluston digitaalisen kaksosen sisältämien tietojen määrittelyyn eri ajoneuvoluokittain osana isompaa projektia. 

Tietoja kerättiin eri ajoneuvovalmistajilta, ajoneuvovarustelijoilta sekä kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivilta kuljettajilta haastattelemalla. Tietojen keräämisessä keskityttiin oleellisimpiin tietoihin, joilla voidaan luoda lisäarvoa CVW-työkalun avulla asiakkaalle. Tietojen avulla luotiin laaja Excel-taulukko, jossa tiedot lajiteltiin ajoneuvoluokittain ja käyttötehtävien mukaan siten kuin direktiiviä sovelletaan. 

Projektiassistentti  kävi jatkuvaa keskustelua yrityksen koodareiden kanssa.  Hän teki hyvän määrittelyn eri ajoneuvoluokille, ja hyödynsi siihen omaa työkokemusta autoalasta.  

Syntyi konkreettinen hyötyä yritykselle 

He saivat Digi-Salama hankkeen puitteissa juuri sen palasen mikä heitä puuttui. Projektissa mukana ollut toinen henkilö loi varsinaisen digitaalisen kaksosen verkkopohjaisena työkaluna. Luotu uusi työkalu hyödyntää ja yhdistää useita tietokantoja, mukaan lukien tässä projektissa luotu tietopankki, joiden avulla luodaan yksilöidylle ajoneuvolle digitaalinen kaksonen eli Digital Twin. 

 Vedia on jo integroimassa koodia ja hyödyntävät luotua Exceliä. Lasse Nykänen Vedialta kertoi, että tämä on ollut hieno lisäresurssi ja lähtisivät uudelleen vastaavaan työhön mukaan. Kokevat, että hankkeen kautta voisi saada viestintä ja mediapuolen toimintaan apua, jota heillä itsellään ei ole mahdollista toteuttaa.  

Vedia on mukana myös jatkohankkeessamme Big-Flashissa!