Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Digi-Salama-hanke:

  • luotettava ja kokenut kumppani hankkeisiin, joissa partnerina voi olla korkeakoulu/tutkimuslaitos
  • tuo partnerina hankkeen käyttöön uusimmat tilat ja laitteistot, asiantuntijoita sekä mahdollisuuksia opiskelijayhteistyöhön
  • tarjoaa kansainvälisen rahoituksen asiantuntijatukea hakuvaiheessa

Olemme keräänneet infoa eri rahoitusmahdollisuuksista tänne yhteistyökumppaneillemme. Lue lisää ja tutustu!

H2020

Horizon2020 (H2020) on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jonka viimeiset rahoitushaut ovat nyt auki. Uusi puiteohjelma Horizon Europe käynnistyy 2021. Ohjelmassa on rahoitusmahdollisuuksia sekä kansainvälisille konsortioille että innovatiivisille pk-yrityksille, joilla on vahva pyrkimys kehittyä ja kansainvälistyä. Hakijayritykset voivat olla huipputekniikan yrityksiä, tutkimusvetoisia yrityksiä, yhteiskunnallisia yrityksiä tai palveluyrityksiä.

H2020 haussa:

CVoucher rahoittaa yksittäisten pk-yritysten kiertotalouteen liittyviä hankkeita tarjoten yrityksille palveluseteleitä mm. mentorointia ja suunnittelupalveluita varten. Sektorit: Agro-Food, Health, Sea Industries, Textile & Manufacturing

  • Hakija: Pk-yritys (henkilöstö alle 250, liikevaihto max. 50M€ tai tase enintään 43M€)

Circularity Value Replication Program

  • pk-yritys toistaa Circularity Program -vaiheessa pilotoitua ratkaisua
  • haku kesällä 2020
  • Hankkeen kesto: 3 kk
  • Haettava summa: €15 000

Tutustu hakudokumentteihin ja kysy lisää: Hakukoordinaattori Ola Skalska (ola@fundingbox.com, +353896080547)

Tulossa hakuun 2021:

LightMe: Rahoittaa komposiittien tuotantoprosessien skaalauksen testausta avoimessa  innovaatioekosysteemissä (upscaling production processes of lightweight metal alloy composites –  lightweight metal matrix nanocompositesm (MMnC) )

  • Haku, jossa 10-15 uutta pilottia valitaan testaukseen, aukeaa toukokuussa 2021.

Lue lisää hankkeen kotisivulta ja kysy lisää: Fernando Sánchez, R&D Director, Aimen Technology Center (fsanchez@aimen.es, +34 607564671)

Horizon2020 -ohjelman logo