Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Digi-Salama-hanke:

 • luotettava ja kokenut kumppani hankkeisiin, joissa partnerina voi olla korkeakoulu/tutkimuslaitos
 • tuo partnerina hankkeen käyttöön uusimmat tilat ja laitteistot, asiantuntijoita sekä mahdollisuuksia opiskelijayhteistyöhön
 • tarjoaa kansainvälisen rahoituksen asiantuntijatukea hakuvaiheessa

Olemme keräänneet infoa eri rahoitusmahdollisuuksista tänne yhteistyökumppaneillemme. Lue lisää ja tutustu!

H2020

Horizon2020 (H2020) on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jonka viimeiset rahoitushaut ovat nyt auki. Uusi puiteohjelma Horizon Europe käynnistyy 2021. Ohjelmassa on rahoitusmahdollisuuksia sekä kansainvälisille konsortioille että innovatiivisille pk-yrityksille, joilla on vahva pyrkimys kehittyä ja kansainvälistyä. Hakijayritykset voivat olla huipputekniikan yrityksiä, tutkimusvetoisia yrityksiä, yhteiskunnallisia yrityksiä tai palveluyrityksiä.

H2020 haussa:

CVoucher rahoittaa yksittäisten pk-yritysten kiertotalouteen liittyviä hankkeita tarjoten yrityksille palveluseteleitä mm. mentorointia ja suunnittelupalveluita varten. Sektorit: Agro-Food, Health, Sea Industries, Textile & Manufacturing

 • Hakija: Pk-yritys (henkilöstö alle 250, liikevaihto max. 50M€ tai tase enintään 43M€)

Circularity Value Replication Program

 • pk-yritys toistaa Circularity Program -vaiheessa pilotoitua ratkaisua
 • haku kesällä 2020
 • Hankkeen kesto: 3 kk
 • Haettava summa: €15 000

Tutustu hakudokumentteihin ja kysy lisää: Hakukoordinaattori Ola Skalska (ola@fundingbox.com, +353896080547)

agROBOfood Rahoittaa innovaatiokokeiluja maatalousalan pk-yritysten robotisaatioon liittyen.

 • pk-yrityksille jaetaan rahoitusta yhteen 8M€
 • Kaksi tulevaa hakua: aukeavat tammikuussa ja maaliskuussa 2020
 • Hankkeen kesto: 18 kk

Lue lisätietoja hankkeesta ja kysy lisää: info@agrobofood.eu

Tulossa hakuun 2021:

LightMe: Rahoittaa komposiittien tuotantoprosessien skaalauksen testausta avoimessa  innovaatioekosysteemissä (upscaling production processes of lightweight metal alloy composites –  lightweight metal matrix nanocompositesm (MMnC) )

 • Haku, jossa 10-15 uutta pilottia valitaan testaukseen, aukeaa toukokuussa 2021.

Lue lisää hankkeen kotisivulta ja kysy lisää: Fernando Sánchez, R&D Director, Aimen Technology Center (fsanchez@aimen.es, +34 607564671)

Muita rahoituksia

Business Finland: Tutkimusorganisaatiot ratkomaan koronahaasteita

 • Tilapäinen Co-Creation -rahoituspalvelu koronakriisin ratkaisemiseen liittyville tutkimusorganisaatioiden projekteille
 • Koronakriisissä apua tuoviin ratkaisuihin.
 • Toimialojen (esimerkiksi matkailuala, kuluttajaliiketoiminta ja terveydenhuoltoala) liiketoiminnan uudistamistarpeisiin, jotka aiheutuvat koronakriisistä ja joiden työstämisestä on odotettavissa yritysten uudistumista ja kilpailukyvyn kehittämistä.
 • Rahoitusta voi hakea 30.6.2020 asti

Lue lisää Business Finlandin kotisivuilta ja hae rahoitusta!

Uudenmaan liitto: Uudenmaan kriisirahoitus

 • Rahoituksen hankkeille, jotka vahvistavat alueen toimijoiden mahdollisuuksia hoitaa koronaepidemian aiheuttamaa kriisitilannetta sekä kriisistä toipumista
 • Kriisirahoitusta myönnetään elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijoille sekä järjestöille toimialasta riippumatta.
 • Rahoitusta voi hakea ilman määräaikoja. Rahoituskäsittely on porrastettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe käynnistyi 7.4. ja toinen 6.5.2020. Rahoituspäätökset pyritään tekemään toukokuun aikana.

Lue lisää Uudenmaan liiton kotisivuilta ja hae rahoitusta!

Horizon2020 -ohjelman logo