Project Description

  • Tavoitteena mekanisoida kerrosviljelylinjaston kasvatusalustojen siirtely

  • Hyödynnetään digital twin -teknologiaa

  • Lopputuloksena digitaalinen simulaatio / 3D-malli kasvatusalustojen nostosta

Projektin tavoitteena on digital twin -teknologiaa hyödyntäen suunnitella ja mitoittaa virtuaalinen malli Little Garden Oy:n kerrosviljelylinjaston kasvatusalustojen robottimekanismein liikuttelua varten. Viljely tapahtuu kerrosviljelylinjastossa, joka on yksinkertaisesti esitettynä trukkihyllyyn rakennettu automatisoitu kasvihuone. Linjastossa on kuusi kerrosta, joista viljelyalusta pitää pystyä nostamaan mille tahansa tasolle, miltä tahansa tasolta. Nosto tapahtuu kerrosviljelylinjaston päissä mekaanisella nostinlaitteella käyttöpaneelia hyödyntäen. Täysin automatisoitua järjestelmää asiakas ei halua.

Projektin aluksi opiskelijat tutkivat mikä ohjelma on digitaalisen kaksosen luomiseen paras tässä tapauksessa ja suunnittelevat mekaanisen nostimen tarvittavat osat. Lopputuloksena opiskelijat luovat virtuaalisessa ympäristössä toimivan simuloidun mallin mekaanisesta nostinlaitteesta, joka nostaa yhden tai kaksi viljelyalustaa halutulle tasolle.