Osaaminen nousee arvoon arvaamattomaan – tekoäly kohtaa automaation

Voisiko tekoäly auttaa automaatiota toimimaan paremmin ja vähentämään automaation käytön kustannuksia? Automaatiossa kerätään joka sekunti informaatiota, jota voidaan syöttää tekoälykoodille, mikä tekisi mahdolliseksi esimerkiksi ennustaa seuraavaksi tapahtuvia asioita ja luoda uutta toimintatapaa automaatiojärjestelmien käytölle. Nykyään automaatio toimii vielä vanhalla toimintatavalla, joka tarkoittaa perinteistä tiedonkeruuta ja tämän perusteella tapahtuvaa ohjausta. Jos yritystä johtavat haluavat tulevaisuudessa tehostaa automaationsa käyttöä tekoälyn avulla, on kuitenkin osattava löytää tekoälyn suunnittelua ja käyttöä osaavat toimijat. Muuten tekoälyn käyttö todennäköisesti johtaa vain totaaliseen sekasortoon.

Automaatiossa ohjausten mahdollistamiseksi käytetään vaikuttimia kuten antureita, joiden antama tieto vaikuttaa seuraavaksi tapahtuviin toimintasarjoihin. Anturit ovat osa suurempaa kokonaisuutta, automaatiojärjestelmää, joka kenttätasolla koostuu yhteydensiirtoväylistä, keskusohjauksesta, hajautetusta ohjauksesta ja antureista. Vertikaalisella tasolla puhutaan useammasta järjestelmästä, jotka mahdollistavat kenttätason tietojen ja tuotantolukuja keräävien järjestelmien keskustelun. Anturien keräämä tieto vaikuttaa siis moneen muuttujaan, ja tiedon runsas kerääminen onkin yksi tekoälyn käyttöönoton mahdollistavista tekijöistä.

Tekoäly on tieteenala, jossa tutkitaan eri teknologioita ja luodaan sovelluksia, joilla helpotetaan ihmisen tekemää työtä. Lopputuotteena on ohjelma tai sovellus, joka koostuu tekoälyä luovasta koodista. Esimerkiksi Google on edistänyt tekoälyn kehitystä lukuisilla sovelluksilla, kuten puheentunnistussovelluksella.

Tekoälyn osaajilla kysyntää myös automaation parissa

Automaatiossa tekoälyjä olisi mahdollista ottaa käyttöön moneen tehtävään. Datankeräyksessä voisi käyttää tekoälyn osajoukkoa, koneoppimista, jonka sovellusten avulla olisi mahdollista luoda ennustavia koodinpätkiä esimerkiksi tuotantoa varten. Toinen tapa olisi seurata kuluvien osien ääntelyä, mikä mahdollistaisi huoltojen oikea-aikaisuuden.

Mahdollisuuksia on runsaasti erilaisille sovelluksille, joten tekoälyjä tuottavien yritystenkin määrä markkinoilla on suuri. Lähitulevaisuus tulee ratkaisemaan markkinoita hallitsevat toimijat automaation kannalta. Esimerkiksi ohjelmoitavien logiikoiden saralla ollaan kehittämässä tekoälymoduuleita tutkimaan käsiteltävää dataa. Tekoälyä luovien ja sen avulla luotavaa sovellusta tutkivien osaajien ammattitaitoa tullaan arvostamaan, mikä kannattaa pitää mielessä oman osaamisen kehittämisessä.

Tekoäly sopeutuu automaatioon – sopeutuvatko yritykset?

Automaatio on tällä hetkellä murrosvaiheessa. Tekoälyn kehityksen onnistuminen automaatiossa ratkaisee automaation seuraavat askeleet. Kehitys muuttaa automaation käytön toimintatapoja, mikä vaikuttaa muun muassa liiketoimintaan. Tekoälyä markkinoivat osaavat myydä ratkaisuja, jotka näyttävät helposti astetta paremmalta, kuin ne todellisuudessa ovat. Yrityksen päättäjien on hyvä tutustua tekoälyn käyttöön, sillä sen käyttö ja osaaminen ovat kaksi eri asiaa. Kun tekoäly lopulta asetetaan toimintaan automaatioon, sen käyttö voi onnistua tekoälyä osaavien rinnalla. Ilman osaajia ollaan nopeasti hakoteillä, kun automaatio tekee valintoja, jotka ovat uusia verrattuna aikaisempaan toimintamalliin.

Tekoäly tulee – se on varmaa. Tekoälyn kehitys tulee näyttämään sen käytön laajuuden automaatiossa. Tekoälyn tutkiminen hyödyttää joka tapauksessa automaatioalan kehitystä. Automaatio on pysynyt paikallaan jo kauan. Uudet tuulahdukset digitaalisen teollisuuden vallankumouksesta kehittävät alaa. Kehitystä voi kuitenkin jarruttaa tekoälyjen käytön hidas käynnistyminen, joka johtuu markkinoilla ja yrityksissä olevasta osaamisvajeesta. Osaamisen puute voi romuttaa automaation hyödyn.

Kirjoittaja

Jari Ruuska
Projektiassistentti Digi-Salama-hankkeessa
Automaatiotekniikan opiskelija ja valmistuva insinööri