3D-suunnittelu konseptoinnin ja myynnin tukena

3D-suunnittelu on saanut uuden merkityksen korona-aikana ideoiden välittämisessä. 3D-mallien käyttäminen havainnollistamaan keskusteluissa käsiteltyjä asioita ja esittämään ratkaisuja asiakkaan ongelmiin on hyvä keino osoittaa olevasi samalla aaltopituudella asiakkaan kanssa. Aikaisessa vaiheessa neuvotteluja uudesta asiakasprojektista päätöksentekoa toimittajan valinnasta teidän eduksenne todennäköisesti helpottaa, kun toimitatte asiakkaalle mallin suunnittelemastanne ideasta, mikä edesauttaa idean myymistä yrityksen sisällä.

Vierailurajoitukset yrityksissä ovat kiihdyttäneet etäpalaverikäytäntöjen omaksumista, ja monelle videoneuvotteluista on tullut arkipäivää. Tämä nopeuttaa päivärytmiä ja aikataulujen sovittamista keskenään sopiviksi, mutta luo kuitenkin uusia haasteita jossain tapauksissa. Esimerkiksi jos projektin alkuvaiheessa ei rajoituksista johtuen päästä vierailemaan säännöllisesti kohteessa, 3D-mallien luominen kohteesta ja siihen tehtävien asennusten hahmottelu ja simulointi vauhdittavat päätöksentekoa ja projektin edistymistä. Mallien perusteella pystytään nopeasti toteamaan, että konseptin suunnittelussa ollaan oikeilla jäljillä ja sen pohjalta voidaan edetä tarkempiin suunnitelmiin. Vastaavasti kun rakennusprojekteista luodaan pienoismalleja, niin koko suunniteltavan prosessin simulointi ja mallintaminen tulee olemaan arkipäivää lähitulevaisuudessa.

Nykyaikaisilla työkaluilla on mahdollista käyttöönottaa koko projekti virtuaalisesti ja ennakoida asennusvaiheessa syntyviä ongelmia. Luomalla erilaisia prototyyppejä mallien avulla ja simuloimalla niitä mahdollisimman pitkälle syntyy helposti uusia ideoita ja toteutusmalleja omalle projektille. Kaupalliset sovellukset tarjoavat valmiiksi kattavat kirjastot erilaisista robottityypeistä, tavanomaisista kuljetinratkaisuista ja muista toimilaitteista, jotka vähentävät perusrakennuspalikoiden mallintamisen tarvetta.

3D-mallien avulla tehtävästä konseptisuunnittelusta oli paljon apua Digi-Salama-projektissa, jossa suunniteltiin paikallisen salaatinviljelijän yhden tuotantovaiheen automatisointia. Asiakkaan toiveena oli, että kaikki asennukset tehtäisiin ylhäältäpäin, jotta lattialle jäisi mahdollisimman vähän puhdistettavia pintoja. Tuotantotilan mallintaminen ja laitteiden sijoittaminen sinne sekä tarvittavien tukirakenteiden hahmottelu auttoi havainnollistamaan, millaisia asennusteknisiä ratkaisuja tarvitaan.  Lisäksi mallien avulla asiakas pystyi tarkistamaan, olinko ymmärtänyt oikein hänen kuvailemansa idean.

Tuotannossa käytössä olevista laitteista ja projektiin valituista komponenteista löytyi suoraan laitevalmistajan omista kirjastoista 3D-mallit, jotka oli nopea siirtää omaan suunnitteluympäristöön. Niiden avulla voi hahmotella eri asennustapoja ja luoda ehdotuksia eri asennustavoista.

Kirjoittaja

Aatu Tauriainen

Projektiassistentti