Digital twin - vihreämpi ajoneuvo

Clean Vehicles Wizard – vihreämpiä ajoneuvoja digitaalisilla kaksosilla

Clean Vehicles Wizard eli CVW on Vedian kehittämä verkkopohjainen työkalu, jonka avulla pyritään helpottamaan julkisia toimijoita tekemään uudistetun EU:n direktiivin mukaista puhdasta ja vihreämpää ajoneuvohankintaa. Työkalun sisälle luodaan ajoneuvoille dataan perustuvat tietopohjaiset digitaaliset kaksoset, joiden avulla voidaan huomioida kestävä kehitys uudessa kalustohankinnassa sekä erilaisissa kuljetuspalveluiden hankkimisessa.

CVW-työkalun avulla Vedian asiakas voi hallita helposti koko ajoneuvokalustoaan hankintavaiheesta lähtien aina päästötietojen tarkkaan raportointiin asti. Työkalun avulla voidaan hallita ajoneuvokaluston lisäksi samaan aikaan jokaista ajoneuvoa myös yksilönä. Työkalu pisteyttää ja tarjoaa asiakastarpeen mukaan tiettyihin tehtäviin parhaiten soveltuvan ajoneuvon tai kuljetuspalvelun hankintavaiheessa.

Työkalun on tarkoitus toimia osana kaluston ja palveluiden hankintaprosessia tehden siitä helpompaa ja päästötiedoiltaan läpinäkyvämpää. Työkalu toimii datalähtöisesti ja kerää sekä koostaa tietoa asiakastarpeen mukaan. Tietolähteitä on useita kuten esimerkiksi Traficom Suomessa, ja sen lisäksi käytetään muita kansallisia ja kansainvälisiä avoimia sekä rajattuja tietorekistereitä. Saatavilla olevan datan avulla yksilöidystä ajoneuvosta luodaan CVW-työkalun sisään digitaalinen kaksonen.

Vihreämpi tulevaisuus kaksosten avulla

Ajoneuvon digitaalisella kaksosella tarkoitetaan todellisessa maailmassa esiintyvän ajoneuvon digitaalista tai virtuaalista ”kaksosta”. Digitaalinen kaksonen sisältää koostettua sekä yhdistettyä tietopohjaista dataa, jota ajoneuvosta voidaan kerätä aina suunnittelupöydän piirustuksista ja 3D-malleista lähtien koko ajoneuvon elinkaaren ajan. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan tarkentaa kysynnän ja tarjonnan rajaa, tehostaa ja tarkentaa valmistusprosessia sekä kerätä käytönaikaista tietoa tukemaan suunnitteluvaihetta. Näiden avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa ajoneuvon ympäristövaikutuksiin ja alentaa kustannuksia. Ajoneuvo saa tuotantovaiheessa yksilöidyn VIN-numeron eli ajoneuvon tunnistenumeron, jonka taakse kaikki tieto voidaan käytännössä tallentaa.

Ajoneuvon digitaalisen kaksosen tietoja voidaan ajatella aikasarjadatan tyylisesti. Ajoneuvo saa tehtaalla tietyt tekniset tiedot ja ominaisuudet sekä vakiovarustelun. Uusi omistaja voi lisätä erilaisia erikois- sekä lisävarusteita ja seurantalaitteistoja ajoneuvoon käyttötarpeen mukaan. Ajoneuvon käyttövaiheesta voidaan lisätä monenlaista seurantatietoa, kuten ajosuoritteet, käytetyt polttoaineet tai vaikka huolto- ja vakuutustiedot. Kaikkien näiden tietojen avulla voidaan suorittaa lopulta myös erilaista raportointia mm. toteutuneiden CO2-päästöjen osalta.

Clean Vehicles Wizard -projekti

Digi-Salama-hankkeessa liityin mukaan Vedian verkkopohjaisen CVW-työkalun kehitysprojektiin. Tavoitteenani oli määrittää, mitkä olisivat sellaisia tietoja, joita ajoneuvon digitaalisen kaksosen tulisi sisältää sekä miten niitä voisi jakaa eri kategorioihin järkevästi.

Keräsin tietoja eri ajoneuvovalmistajilta, ajoneuvovarustelijoilta sekä kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivilta kuljettajilta haastattelemalla. Näistä mielestäni parhaita lähteitä olivat ”vanhojen konkareiden” haastattelut, jotka tarjosivat hyvää sekä asiantuntevaa tietoa ja tukivat myös omia kokemuksiani alalta. Tietojen keräämisessä keskityin oleellisimpiin tietoihin, joilla voidaan luoda eniten lisäarvoa asiakkaalle CVW-työkalun avulla.

Asiakasyritys ei tässä tapauksessa määrittänyt toteutustapaa projektille, vaan antoi hyvin vapaat kädet toteutukselle. Totesin parhaaksi tavaksi laatia tiedoista laajan Excel-taulukon, johon järjestin tiedot mm. ajoneuvoluokittain sekä direktiiviä soveltavien käyttötehtävien mukaan.

Kirjoittaja

Kasper Nieminen
Projektiassistentti, Metropolia AMK