Project Description

  • Tavoitteena teollisuusrobotin turvallistaminen

  • Hyödynnetään cobotiikkaa

  • Lopputuloksena turvallistamiskonsepti ja demo

Projektin tavoitteena on turvallistaa perinteinen teollisuusrobotti ja tehdä siitä cobotti eli yhteistyörobotti.

Teollisuusrobotit ovat automaattisia ja voimakkaita koneita,joiden turvallisuutta sekä työskentelyä ohjaavat konedirektiivi ja useat erilaiset standardit. Yleensä teollisuusrobottien ympärille rakennetaankin aita tai häkki ja erilaisia turvallisuusmekanismeja, jotka pysäyttävät tarvittaessa robotin työskentelyn.

Opiskelijat suunnittelevat turvallistamiskonseptin ABB:n teollisuusrobotin cobotisoimiseksi, luovat robotista 3D-mallin ja ottavat konseptin käyttöön virtuaalisesti. Mahdollisuuksien mukaan virtuaalisen käyttöönoton jälkeen opiskelijat testaavat konseptia myös reaalimaailmassa robotilla.